Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej       

Hare Kryszna

ISKCON

uniwersalna duchowość

rozwój duchowy

bhakti-joga

joga

Bóg

religia

mantra

reinkarnacja

Kriszna

Krishna

Rama

Hare

Kryszna

hinduizm

krysznowcy

karma

Indie

Gaura

India

wyznawcy Kryszny

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny

Bhagavad-Gita

Śrimad Bhagavatam

Festiwal Indii

Woodstock

Pokojowa Wioska Kryszny

vaisnava

waisznawa

waisznawizm

wajsznawa

wajsznawizm

religie wschodu

filozofia wschodu

duchowość

astrologia wedyjska

jyotish

przepisy wegetariańskie

kuchnia wegetariańska

joga

dezinformacja ruchów katolickich

serwis

portal

astrologia wedyjska

taniec indyjski

kalendarz księżycowy

muzyka indyjska

dharma

ayurweda

ayurveda

książki Prabhupada

nama-hatta

mantry

przepisy wegetariańskie

świątynia

festiwal

sekta

sekty

 
 
 
 
 
 
 
logowanie
rejestracja
regulamin strony
 
 
 
 
   Autor: Kryszna Dharma das
dodał: admin    opublikowano: 2017-01-14    przeczytano: 1886
kategoria: Filozofia
podkategoria: Filozofia
 
Powrót >>>     
 
Food for life w teorii i w praktyce
 

Food for life w teorii i w praktyce

- Kryszna Dharma das

 

Bhagavad-gita oznajmia: "Ofiara wykonana bez rozdawania prasadam jest w gunie ignorancji." Czy istnieje potrzeba oddzielania programu Food for Life od naszego codziennego nauczania na programach, festiwalach itd.? Spróbujmy przyjrzeć się oznajmieniom śastr. W Śrimad-Bhagavatam znajduje się następujące pouczenia:

 

"Świątynne czczenie Bóstw z pewnością obejmuje rozdawanie prasadam. Należy okazywać współczucie żywym istotom pogrążonym w ignorancji poprzez rozdawanie prasadam. Rozprowadzanie prasadam wśród mas ludzi pogrążonych w ignorancji jest niezbędne dla osoby, która czyni ofiary dla Boga, Najwyższej Osoby. (ŚB. 3. 29. 24 komentarz)

 

Ta instrukcja pojawia się w ważnym momencie udzielania wiedzy na temat czczenia Bóstw. Pan Kapila oznajmia, iż czczenie Bóstw nie zadowala Go, gdy jest wykonywane przez osobę pogrążoną w ignorancji. W swym znaczeniu Śrila Prabhupada mówi, że sposobem na to, aby każdy był świadomy istnienia Pana w swoim sercu jest rozdawanie prasadam. Przez "masy w ignorancji", Śrila Prabhupada daje do zrozumienia, że powinniśmy wychodzić do ludzi z prasadam. (W rzeczywistości we wcześniejszym komentarzu powiedziane jest: "Rozdawanie prasadam wśród ludzi pogrążonych w ignorancji oraz wśród zwierząt daje im możliwość wzniesienia się do świadomości Kryszny:" (ŚB. 3.29.23 komentarz).

 

W czwartej Pieśni znajduje się następująca instrukcja:

 

"W tym wieku rozdawanie prasadam zastąpiło rozdawanie pieniędzy. Nikt nie ma tak wiele pieniędzy, aby je rozprowadzać, ale kiedy zastąpimy je rozdawaniem Kryszna-prasadam tak dalece, jak to możliwe, będzie to bardziej wartościowe, niż rozdawanie pieniędzy." (ŚB. 4.9.24)

 

Fragment ów znajdujemy przy opisie wielkiej ofiary, jaką wykonywał Dhruva Maharaja. Te ofiary są pełne, gdy idzie z nimi w parze okazywanie dobroczynności i tutaj Śrila Prabhupada instruuje, że tą dobroczynnością jest rozdawanie prasadam. (Instrukcja ta jest szczególnie istotna dla grhasthów, co omówimy później). W tej samej Pieśni znajdujemy stwierdzenie: "W taki, czy inny sposób każdy może wykonywać yajnę (sankirtan) i rozprowadzać prasadam wśród ogółu ludzi. To wystarczy w wieku Kali. Ruch Hare Kryszna oparty jest na zasadzie: ciągle intonuj mantrę Hare Kryszna, wewnątrz siebie, jak i na zewnątrz świątyń oraz rozdawaj prasadam. Proces ten można przyspieszyć dzięki pomocy władz rządowych i osób, które zajmują się produkcją dóbr. Poprzez rozdawanie prasadam i sankirtan, cały świat może stać się spokojny i pełen dobrobytu." (ŚB. 4.12.10). Te instrukcje wskazują na rozdawanie prasadam, jako fundament nauczania. Oczywiście, idealną sytuacją jest również wykonywanie sankirtanu i istnieją sposoby wprowadzenia kirtanu do Food for Life, co zostanie omówione w dalszej części. Z pewnością jest to lepsze niż nic. Kiedy nie możemy mas ludzkich zająć sankirtanem, możemy dawać im prasadam jak najwięcej. Dzięki oczyszczającemu efektowi prasadam, skłonność do intonowania świętych imion zostanie w nich rozbudzona. 

 

Rozdawanie prasadam jest naszą tajną bronią 


Często słyszymy, że to właśnie Śrila Prabhupada wymyślił to zdanie. W Caitanya-caritamrta znajduje się interesujący komentarz, który jasno ilustruje ten punkt: "Ruch świadomości Kryszny zachęca do przygotowywania pożywienia ofiarowanego Bóstwu i rozdawania go wśród ogółu ludzi. Ta czynność powinna być powszechnie propagowana, aby mogła powstrzymać złe nawyki jedzenia, które przynoszą korzyść jedynie demonom. Demoniczna cywilizacja nigdy nie przyniesie pokoju światu. Ponieważ jedzenie jest pierwszą potrzebą ludzkiego społeczeństwa, osoby zajmujące się problemami przygotowania i rozdawania pożywienia powinny przyjąć nauki od Madhavendry Puri i spełniać ceremonię Annakuta. 


Kiedy ludzie zaakceptują zwyczaj jedzenia tylko prasadam ofiarowanego Bóstwu, 

wszystkie demony zostaną przemienione w Vaisnavów". 


Następnie Śrila Prabhupada mówi, że dzięki temu powstanie rząd świadomy Kryszny i na świecie będzie panował pokój. (O pokoju, który będzie rezultatem rozdawania prasadam mówi także czwarta Księga Bhagavatam). 

Jeśli rozdawanie prasadam zostanie zaprezentowane w odpowiedni sposób i w odpowiednim stylu, nikt nie będzie miał obiekcji, aby je jeść. Kiedy jesteśmy usatysfakcjonowani jedząc prasadam i mając świadomość, że jest ono oczyszczające, nie musimy nauczać potrzebujących. Możemy po prostu rozdawać prasadam i sama ta czynność będzie nauczaniem od wewnątrz. Choć ludzie mogą nie być tego świadomi, to jak pisze poniżej Śrila Prabhupada przyniesie to skutki. Nie będzie już dłużej "niepokojących demonów" na stanowiskach przywódców. Wraz z tym zmaleje zagrożenie wojnami i zakłóceniami. Zatem prasadam ma moc zneutralizowania wroga, nawet wtedy, gdy nie wie on, jak to się dzieje.

 

Rozdawanie prasadam jest dawaniem ludziom Kryszny

 
Naturalnie każdy bhakta wie, iż pozostałości pożywienia pozostawionego przez Pana nie są różne od Samego Pana. Dlatego poprzez dawanie ludziom prasadam w rzeczywistości dajemy im Krysznę. Yesam tv anta gatam papam jananam punya karmanam (BG.7.28). Dawanie prasadam jest w rzeczywistości dawaniem ludziom punya, czyli pobożnych zasług na poziomie transcendentalnym. Na przykład oznacza to, że będą oni mogli zrozumieć coś, kiedy czytają nasze książki. W ten sposób rozdawanie prasadam będzie służyło zwiększaniu efektów rozdawania książek. W istocie zostało to wyrażone w wersecie wypowiedzianym przez Pana Brahmę w dziesiątej Księdze Śrimad-Bhagavatam. Athapi te deva padambujam-dvayam-prasada leśanugrhita eva hi (ŚB. 10.14.29) Werset ten mówi, że dopóki ktoś nie otrzyma łaski Kryszny, szczególnie w postaci prasadam, dopóty nie będzie mógł zrozumieć wiedzy o Krysznie: janati tattvam bhagavan mahimno; nawet jeśli studiuje on Vedy przez bardzo długi czas; na anya eko 'pi ciram vicinvan. Warto przypomnieć tutaj osobę Narady Muniego, który dzięki jednokrotnemu spożyciu jedynie pozostawionego przez wielkich mędrców pokarmu, mógł później wykonywać służbę oddania. Ucchista- lepan anumodito dvijaih sakrt sma bhunje tad-apasta-kilbisah (ŚB. 1.5.25) Ta rozrywka wskazuje na moc prasadam, a raczej ofiarowanego Vaisnavom po Krysznie, o czym będzie mowa później.

 
Rozdawanie prasadam jest grhastha-dharmą

 
Jest sławna historia o pewnym grhaście, który zapytał Śrila Prabhupada o szczególne obowiązki grhastha-aśramu. Odpowiedź brzmiała, iż najpierw powinien on stanąć u drzwi i zawołać wszystkich głodnych, aby zjedli razem z nim. W rzeczywistości Śrila Prabhupada dawał praktyczne wskazówki odnoszące się do obowiązków grhastha-aśramu, które zawarte są w śastrach. W związku z tym znajdujemy wiele instrukcji na ten temat, a powyżej wspomniana pochodzi z Caitanya-caritamrty, Madhya 3.41:

 

"Zgodnie z zasadami wedyjskimi gospodarz domu, zanim zacznie jeść obiad, powinien wyjść na zewnątrz i zaprosić każdego, kto jest głodny. W ten sposób powinien przyjmować ludzi i karmić ich prasadam."

 

Następnie w tym komentarzu Śrila Prabhupada oznajmia :

 

"W ten sposób życie gospodarza jest także rodzajem wyrzeczenia. Dlatego też życie gospodarza jest nazywane grhastha-aśramem"

 

Jak wiemy, obowiązkiem religijnym gospodarza jest dobroczynność i faktyczną formę przyjmuje to w postaci rozdawania prasadam. Jak cytowałem powyżej (ŚB .4.9.24), Śrila Prabhupada oznajmia, że rozdawanie prasadam zastępuje rozdawanie pieniędzy w tym wieku i ma to większą wartość. Tak więc jest to prawdziwa dobroczynność. W komentarzu do ŚB. 4.12.10. Śrila Prabhupada mówi o sankirtana-yajna dla gospodarzy. Śrila Prabhupada wspomina, że powinni oni "rozprowadzać prasadam wśród ludzi w każdy możliwy sposób." O tym, komu powinniśmy rozdawać prasadam, poucza nas następny fragment: "Potrzeby psów, niedotykalnych osób włączając candalów (żywiących się psami) powinny być zaspokajane przez gospodarzy." (ŚB. 7.11.14). Są tutaj podane instrukcje, które należy przyjąć i jest tu też mowa o ludziach niskiego pokroju w społeczeństwie. Czasami jesteśmy krytykowani na Food for Life za to, że rozdajemy pożywienie biednym i żebrakom i w ten sposób zachęcamy ich do tego, aby pozostawali żebrakami. Ten cytat odnosi się jednak do osób, które powinny być utrzymywane przez grhasthów. W siódmej Pieśni znajduje się kilka pouczeń na temat rozdawania prasadam przez gospodarzy. "W rzeczywistości zgodnie z oznajmieniami Śrimad-Bhagavatam, grhastha jest wielkim komunistą, który zaopatruje wszystkich w środki do życia. Cokolwiek posiada grhastha, powinien on rozdzielać równo między żywymi istotami bez cienia dyskryminacji. Najlepszym sposobem jest rozdawanie prasadam. Kiedykolwiek grhastha zgromadzi pieniądze dzięki łasce Boga powinien wydawać je na pięć rzeczy. Mianowicie na czczenie Pana, Najwyższej Osoby, przyjmowanie Vaisnavów i świętych osób, rozdawanie prasadam wśród ogółu ludzi i wszystkich żywych istot, ofiarowanie pożywienia przodkom, a także na ofiarowanie prasadam sobie samemu." (ŚB. 7.11.14) Warto wspomnieć, że Śrila Prabhupada mówi tutaj o pięciu rodzajach ofiar. W systemie varnaśrama-dharma, istnieje rzecz nazywana pancaupasana, która jest polecana dla każdego grhasthy. Każdego dnia grhastha powinien wykonywać pięć rodzajów ofiar. Jednak w tradycyjnym systemie varnaśrama-dharmy wszystko jest karma kandą i nie odnosi się to tak bardzo do Vaisnavów. Tutaj jednak Śrila Prabhupada daje nam czysto transcendentalny proces, którym jest rozdawanie prasadam i mówi nam o ofiarowaniu go różnym żywym istotom. Są to szczególnie wyraźne instrukcje dla gospodarzy, aby rozprowadzali prasadam. Nie ma nacisku na inne służby dla grhasthów w książkach Śrila Prabhupada. Najwyraźniej uważa on to za bardzo istotną rzecz.

 
Prasadam powinno być starannie ofiarowane

 
Chciałbym podkreślić tę kwestię, na którą Śrila Prabhupada miał bardzo wyraźnie określone zdanie i omówić ją. Często nie bierzemy pod uwagę potrzeby wysokiej jakości prasadam Food for Life. Ostatecznie żebracy nie mogą być wybredni, ale powinni być wdzięczni za otrzymywanie czegokolwiek. Lecz sądzę, że taka postawa jest odrobinę błędna. Z pewnością każdy powinien pamiętać swoje pierwsze spotkanie z naszym ruchem. I oczywiście jest tak w przypadku, gdy ktoś je pierwszej klasy prasadam. W naszych książkach są także oznajmienia, szczególnie odnoszące się do tej kwestii: "Zanim rozdamy prasadam wszystkim żywym istotom, musimy najpierw ofiarować je braminom i Vaisnavom, gdyż półbogowie są reprezentowani przez braminów" (zauważmy tutaj jak Śrila Prabhupada włącza ofiarowanie dla półbogów, mówiąc, że bramini reprezentują półbogów). "W ten właśnie sposób będzie czczony Bóg, Najwyższa Osoba, który znajduje się w sercu każdego. Jest to wedyjski system ofiarowania prasadam. Tam gdzie ma miejsce ceremonia rozdawania prasadam, na początku jest ono ofiarowane braminom, później dzieciom, następnie starcom, kobietom, a następnie zwierzętom takim jak psy i inne zwierzęta domowe." Tak więc należy robić to w pewien określony sposób. Przede wszystkim bramini i Vaisnavowie (podano tutaj te dwie kategorie), a później wszyscy inni. Z pewnością zadośćuczyni to tym poleceniom, a także ułatwi rozdawanie pierwszej klasy prasadam, posiadającego duchową mocą. W rzeczywistości jest to bardzo dobre nauczanie. Mam nadzieję, że ta rzecz nada rozprowadzaniu prasadam w naszym ruchu filozoficzny wymiar. Oczywiście możemy znaleźć o wiele więcej poleceń Śrila Prabhupada; niestety nie cytowałem żadnych Jego listów, rozmów ani wykładów. Jednak ciągle jest to oczywiste, że program ten odgrywa wielką rolę w naszym nauczaniu.


Nacisk na aspekt duchowy 


Powinniśmy mówić ludziom o duchowych wartościach prasadam. W istocie jesteśmy duchowym ruchem , a oni z pewnością myślą, że mamy pewien duchowy pogram, nawet kiedy rozdajemy pożywienie. Jak już powyżej wspomniałem powinniśmy podkreślać, że samo rozdawanie prasadam jest już nauczaniem. Na tym nam tak bardzo zależy. Nie wywierajmy żadnego nacisku na odbiorców naszego pożywienia. Ale przy każdej okazji powinniśmy tłumaczyć, w jaki sposób prasadam jest duchowo oczyszczające. Na przykład, możemy wyjaśniać, że niedobór żywności jest konsekwencją ludzkiej chciwości. Ponieważ człowiek tak bardzo eksploatował Ziemię, i naruszył równowagę w przyrodzie, teraz istnieje niedobór pożywienia. Jednak dzięki jedzeniu prasadam, możemy oczyścić nasze serca, a to właśnie jest najistotniejsze. Także i to, że właśnie prasadam rozwiąże pośrednie problemy związane z niedoborem żywności. Myślę, że wiecie co chciałem w rzeczywistości wyrazić przez te proste stwierdzenia. 


Wsparcie ze strony rządu 


Jak wspomniałem o tym poprzednio, istnieją możliwości otrzymania wsparcia ze strony rządu. W przytoczonych powyżej cytatach, możemy dostrzec, że Śrila Prabhupada zachęcał nas do zdobycia wsparcia ze strony rządu. W czwartej Księdze 12.10. Śrila Prabhupada mówi, że przywódcy rządowi powinni wspierać ten program. Wspomniane jest to także w Madhya-lila w odniesieniu do ceremonii Annakuta. Rząd powinien wspierać ten program. Obecnie możemy zobaczyć, że w wielu miejscach gdzie rozprowadzamy prasadam, przywódcy rządowi okazują nam swoją pomoc. Na przykład w Ameryce i w Anglii istnieje program pod nazwą surplus. W Europie istnieje także ten program, jako EC surplus. Gdzieś w Himalajach istnieją góry masła...i zostały one przeniesione do Europy. Możecie wziąć te góry poprzez odpowiednie działania. Musicie to zauważyć. Powie wam o tym lokalna rada, czy wasze Euro MP, oni udzielą wam informacji. Oni mają góry pożywienia. Nie wiem, co jeszcze możecie otrzymać, lecz na pewno otrzymacie masło. Dają to tonami, a tony masła jest to całkiem dużo. W zeszłym roku otrzymaliśmy 9 ton masła i rozdaliśmy to dokładnie w taki sposób, jak to otrzymaliśmy. Rozdawaliśmy na ulicy z samochodu kostkami bezpośrednio ludziom do rąk. Oczywiście na początku ofiarowaliśmy je. Ta akcja została bardzo doceniona przez ludzi. 

Cele 

Teraz pojawia się do rozpatrzenia kolejna kwestia. Komu zamierzamy dawać? Każdy potrzebuje prasadam, skąd więc zacząć? Najczęściej rozpoczynamy rozdawanie prasadam od bezdomnych i żebraków. To jest fakt. Dzieje się tak dlatego, że właśnie tej klasy ludzie są najbardziej przystępni na początku i w najbardziej szczery sposób przyjmują prasadam. Na swoim terenie działalności powinieneś znać miejsca, gdzie istnieje taka największa potrzeba. Zazwyczaj w krajach tzw.: rozwiniętych, zauważysz, że ta potrzeba istnieje na ulicach. Zawsze jest tam klasa ludzi, których w potocznym języku nazywa się nędzarzami. Można ich z łatwością znaleźć, gdyż zbierają się w określonych miejscach. Na przykład w Londynie takich osób jest bardzo dużo. Generalnie w miastach nie brakuje odbiorców na takie darmowe pożywienie. Ta działalność prowadzi również do zdobycia dobrej opinii publicznej, gdyż sama pomoc społeczna nie jest w stanie rozwiązać problemu głodujących. Ów problem wykracza poza możliwości państwowej dobroczynności, dlatego szukają oni osób, które będą dawać dotacje. Rozwijając naszą akcję na takim obszarze możemy otrzymać wsparcie ze strony rządu. Udanie się w pierwszej kolejności do bezdomnych jest inteligentne, gdyż każdy może zrozumieć, że tam istnieje największa potrzeba. W wielu programach, prasadam rozdawane jest z samochodu, czy też z ciężarówki. Po prostu na boku samochodu umieszczasz napis "Hare Kryszna Food for Life", wkładasz do niego prasadam i udajesz się tam, gdzie są ludzie. Taka jest struktura większości przypadków. Jak już wspomniałem, w miastach biedni ludzie gromadzą się w jednym miejscu, a jeśli tak nie jest możesz skłonić ich do tego rozdając prasadam zawsze w jednym określonym miejscu. Nie bądź zbyt niecierpliwy. Pierwszego dnia mogą być tam jedynie trzy osoby, ale powiedz im, że wrócisz tu jutro. Kiedy przyjedziesz następnego dnia, będzie tam sześć osób. Powiedz im, że wrócisz jutro. Trzeciego dnia będzie tam jeszcze więcej osób. Oni w naturalny sposób przyjdą po darmowe pożywienie. Takie jest moje doświadczenie. Na początku było zaledwie kilkoro ludzi, których liczba wzrastała przez pewien czas. Nie porzucaj tego programu po jednym, czy po dwóch dniach, jeśli nie ma tam zbyt wielu osób. Systematycznie kontynuuj ten program i zobaczysz, że oni zaczną przychodzić. 

Rozprowadzanie w społeczeństwie

 
Bez względu na to, czy istnieją bezdomni, czy też nie, w społeczeństwie zawsze będą grupy osób znajdujących się w potrzebie. W miastach jest wiele takich ludzi. W szczególności są to ludzie starzy, często zlekceważeni, czy też opuszczeni przez rodziny, zaniedbani, żyjący w ubogich warunkach. Dobrze jest, więc działać na tym obszarze, co w rezultacie budzi wiele sympatii i wsparcia. Aby znaleźć obszary osób znajdujących się w największej potrzebie, dobrze jest spotkać się z innymi organizacjami dobroczynnymi, które już zajmują się poszukiwaniem takich ludzi i pracą nad nimi.

 

Na przykład w Anglii istnieje organizacja dobroczynna pod nazwą "Help Aged and Age Concern" i ma na celu pomaganie osobom starszym. Przez pewien okres czasu musisz współpracować z ludźmi zajmującymi się takimi akcjami dobroczynnymi. Początkowo oni nam nie zaufają i z powodu naszego religijnego wyznania mogą przypuszczać, iż mamy ukryte motywacje. Musisz jednak działać i ukazywać swoją szczerość w tym, aby rzeczywiście rozdawać prasadam i wtedy z czasem oni ciebie zaakceptują. Najczęściej nie dają adresów potrzebujących osób, gdyż oni ich chronią. Mogą jednak wziąć to pożywienie i rozprowadzać je sami. W ten sposób zdobędziesz. ich zaufanie i otrzymasz pozwolenie, aby rozdawać samodzielnie. Wówczas możemy udać się do osób chorych, do inwalidów, istnieje wiele tego rodzaju cierpiących ludzi.

 

W miastach jest też wiele rodzin, które są uchodźcami; które musiały opuścić własne domy z powodu niemożności opłacenia czynszu itd. Są kobiety, nad którymi znęcali się mężowie i które musiały opuścić domy. Jest wiele takich obszarów, w których są potrzebujący ludzie i gdzie możesz służyć rozdając prasadam. Możesz skontaktować się ze służbami społecznymi w rządzie i poprosić ich, aby pomogli ci takie miejsca znaleźć. Oczywiście oni mogą ci pomóc, ale często nie akceptują programu, z którym wcześniej nie mieli do czynienia i wtedy powinieneś zapytać ich nie w bezpośredni sposób. Inne organizacje dobroczynne zazwyczaj pomagają i należy nauczyć się współpracować z nimi. W ten sposób my także otrzymujemy wsparcie, gdyż istnieją jeszcze organizacje wspomagające organizacje zajmujące się bezpośrednim pomaganiem ludziom. Polega to na dotowaniu organizacji bezpośrednio pomagającym osobom potrzebującym. Kolejną sferą osób potrzebujących są studenci. Najczęściej studenci są bardzo biedni. Możesz udać się do akademików, czy rozprowadzać w określonym miejscu w osiedlu akademickim, które jest miejscem spotkań. Nie musi odbywać się to codziennie, może to nie być dla ciebie możliwe z powodów organizacyjnych. Możesz rozdawać raz w tygodniu, chociaż to nie daje trwałego skutku. Ostatnio w Newcastle mieliśmy problemy z grupami antykultowymi i ludzie ze społeczeństwa przyszli nam z pomocą. Wszystkie pomagające nam osoby wyraziły się bardzo pozytywnie o nas, gdyż wcześniej już widziały Food for Life. Program Food for Life był prowadzony kilka razy w tygodniu. Widzimy więc, że mimo iż ten program był robiony zaledwie kilka razy w tygodniu, w istotny sposób wpłynął na społeczeństwo i ludzie pomogli nam, gdy zaistniała taka potrzeba. Taka jest właśnie logika rozdawania prasadam, musisz to opracować. Latem z pewnością jest wielu ludzi, którzy znajdują się w potrzebie. Istnieją domy dla bezdomnych, miejsca gdzie są organizowane koncerty muzyczne czy festiwale i właśnie wtedy, gdy są tam tysiące ludzi możesz rozdać ogromne ilości prasadam, książek i świętego imienia równocześnie.

 
Food for Life oznacza darmowe pożywienie. Sprzedawanie prasadam, aby otrzymać jakieś zyski, jest czymś innym i moim zdaniem nie powinna być reklamowana jako Hare Kryszna Food for Life.

 

Stała lokalizacja

 

Najlepszym sposobem na rozdawanie prasadam jest znalezienie stałego miejsca – restauracji lub kawiarni. Z regularnego jedzenia prasadam ludzie z pewnością odniosą korzyść. Jest to z pewnością inaczej przyjmowane, gdy ktoś może zjeść prasadam w restauracji, niż kiedy miałby się udać do jakiejś ciężarówki. Możesz wystawić jakiś pojemnik na dotacje i wtedy każdy może dać pieniądze odpowiednio do swoich możliwości. Bhaktowie robią to w Australii. Nazywają to restauracjami z budżetu, tzn.: prasadam, które je jedna osoba kosztuje 50 centów, czy dolara. Mają oni bardzo dobre związki z opinią publiczną. Zawsze kiedy spotykamy w Anglii jakiegoś Australijczyka, jest on bardzo przyjaźnie nastawiony i często mówi: "O, Hare Kryszna, jadłem u was i to było takie smaczne." Znają nas dobrze z tego, że jesteśmy tak bardzo oddani darmowemu rozdawaniu prasadam. Prasadam jest również bardzo doceniane w Nowej Zelandii i zdobyło sobie uznanie opinii publicznej i rządu. Z kolei w Filadelfii bhaktowie zdobyli więcej poparcia ze strony rządu, niż gdziekolwiek indziej. Główną rolę odegrały tzw.: restauracje budżetowe.

 

W Manchester również zamierzam wprowadzić tę ideę restauracji. Mamy sklep, w którym są dwa pomieszczenia. W jednym z nich rozdajemy pożywienie za darmo, a w drugim mamy rzeczy na sprzedaż. Myślę, że ta idea może być powiązana z dharmą grhasthów. Obecnie w naszym ruchu powstał naglący problem – jak zaangażować grhasthów, jak ich utrzymać? Jest to więc jeden z możliwych sposobów. Chodzi o to, aby mieć małe centrum nauczania i rozdawać za darmo prasadam we frontowej części sklepu. Wewnątrz możesz sprzedawać inne rzeczy. Po jednej stronie możesz rozdawać prasadam, a po drugiej możesz sprzedawać książki, kadzidła, czy coś innego. Myślę, że pary grhasthów mogą z łatwością kontynuować ten rodzaj działania. Jest to oczywiście nauczanie. Warto wykorzystać witryny sklepowe dla programu Food for Life.

 
Podsumowanie 

Istnieje w rzeczywistości wiele sposobów rozdawania prasadam, nawet kiedy spożywasz swój posiłek możesz przyjmować gości. Śrila Prabhupada często podawał przykład swojego ojca, który zawsze w porze obiadowej przyjmował dwóch, trzech gości. Kiedy istnieje pragnienie, będzie istniał również sposób jego zrealizowania. Możesz znaleźć sposób rozdawania prasadam, ale chcę położyć nacisk na robienie tego w nastroju współczucia. To prawdziwe nauczanie, kiedy rozdajemy ludziom prasadam, czyli wielką łaskę Pana. Nie traktuj tego, jako jakiś program dobroczynny. Spróbuj także przygotowywać prasadam wysokiej klasy. Prasadam przyjmowane jest w taki dobry sposób, gdy jest ono smaczne, ciepłe, dobrze podane i jeśli możliwe, gdy jest go dużo. 


__________________________________________________


Artykuł ten oparty jest na wykładzie wygłoszonym na II Europejskim Seminarium Komunikacji w Nawa Jiyada Nrśimha Ksetra w styczniu 1992 roku. 

Kryszna Dharma dasa jest sekretarzem ISKCON-u na Anglię. Przyłączył się do ruchu w 1979 roku. Uczestniczył w SKP do 1980, roku, kiedy to właśnie otworzył centrum w Manchesterze. Wtedy rozpoczął Food for Life, rozdając prasadam 100-150 osobom dziennie w mieście, a także w restauracji budżetowej. Otworzył również restaurację Govinda (z setką miejsc w środku) w centrum miasta w 1992 roku.


Artykuł ukazał się w Gauranga nr 4. 


 
Powrót >>>     
Udostępnij:
   
 
             
 
 
 
OSTATNIE NA FORUM
Re: Sztuka przetrwania
(14-12-2017 23:15:19)
 
Re: Wedyjska Polska
(14-12-2017 21:14:18)
 
Re: Świątynie - ISKCON
(14-12-2017 19:43:45)
 
Re: Polityka a ISKCON
(14-12-2017 18:36:13)
 
Re: Ochrona krów
(14-12-2017 12:45:09)
 
Re: Partia vedyjska
(13-12-2017 15:14:01)
 
Odszedł bhakta Władek Anioła
(10-12-2017 13:46:47)
 
 
LINKI
 
 
 
 
 
 
TAGI
Kryszna Katha   Varnaśrama   Filozofia   Kryszna   Mahatma das   Krishna Kshetra Swami   Prawo karmy   Polityka   Monarchia   Homoseksualizm   Kobiety   Astrologia   Chrześcijaństwo   Aborcja   Trivikrama Swami   Prabhupada  
 
Copyright © 2016. All Rights Reserved.  Created by Future Project